PRIVACYBELEID

Wij vinden jouw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Wij streven ernaar te voorzien in een zo veilig en vertrouwelijk mogelijke dienst, waarbij de zorg voor de privacy van communicatie en persoonlijke gegevens is gewaarborgd. In het volgende privacybeleid worden alle manieren waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken uiteengezet, alsmede de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om jouw gegevens veilig te bewaren.

Gelieve dit privacybeleid nauwkeurig door te lezen. Het bezoeken van onze websites en het vrijwillig beschikbaar maken van jouw persoonlijke informatie aan ons betekent dat je de hierin gestelde voorwaardend begrijpt en aanvaardt. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, ga je akkoord met de verzameling, het gebruik en het vrijgeven van deze gegevens conform de voorwaardan gestipuleerd in dit beleid.

Ons e-mail abonnement omvat het verzenden van een dagelijkse content update van de New adVentures website.

De marketingdienst van New adVentures omvat het versturen van exclusieve aanbiedingen van onze partners aan onze gebruikers.

Databeheerder

Het bedrijf New adVentures, Lda, een nieuws- en informtiedienst, gevestigd te Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, Portugal, is de databeheerder.

De databeheerder verwerkt al je persoonlijke gegevens. Op het moment van abonering op onze e-mail of marketingdienst, geef je toestemming en goedkeuring voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens aan New adVentures, Lda.

Informatie die wij over jou verzamelen

New adVentures, Lda verzamelt persoonlijke data als je e-mail adres, je IP-adres en onder bepaalde omstandigheden kunnen wij ook je naam, postcode, geslacht, telefoonnummer en andere demografische gegevens inzamelen. Deze verzameling van gegevens geschiedt via online formulieren, enquêtes, promotieacties van goederen en diensten, prijsvragen, ofwel middels onze commerciële partners, ofwel middels commercieel verkrijgbare databases.Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend in het geval dat jij hebt ingestemd met het gebruik ervan voor specifieke doeleinden. De verzamelde gegevens zijn adequaat relevant, niet buitensporig en beperkt tot het absoluut noodzakelijke met betrekking tot waarvoor het wordt toegepast.

Wettelijke dataverwerking

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om je dagelijkse nieuwsbrieven met het laatste nieuws van New adVentures te doen toekomen.

Als je je op onze marketingdienst abonneert, zullen wij jouw gegevens gebruiken om marketing campagnes van onze partners, waaronder exclusieve actieve, kortingen op de beste merken en de voordeligste promoties op het gebied van technologie, reizen, gezondheid, verzekeringen, telecommunicatie, training alsmede andere producten en diensten.In alle bovengenoemde gevallen wordt de verwerking van de gegevens uitgevoerd door New adVentures, Lda. Jouw persoonsgegevens zullen onder geen enkel beding aan derden worden vrijgegeven. Sommige van onze partners maken gebruik van onze marketingdienst om onze abonnees abonnees te informeren over campagnes van bepaalde merken. In dit geval geschiedt de verwerking van de data eveneens middels New adVentures, Lda en is alleen het geadverteerde openlijk zichtbaar.

De gegevens van onze abonnees zullen alleen verwerkt worden na duidelijke, uit vrije wil gegeven, weloverwogen en expliciete toestemming van de kant van de abonnee.

Locatie- en databeheerder

Persoonsgegevens kunnen op geaggregeerde en onherkenbare wijze worden opgeslagen.

Hoe wij jou gegevens veilig houden

Bij New adVentures, Lda gelden veiligheidsmaatregelen die de veiligheid van al zijn websites en informatiesystemen waarborgt. Wij doen dit om jouw data veilig te houden en om onwettelijke toegang ertoe te voorkomen.

Gegevensbewaring

Persoonlijke gegevens van welke aard dan ook zal maximaal twee jaar na het laatste contact worden vernietigd.

Toegang, rectificatie, annulering en bezwaren in verband met het verwerken van data

Het staat de gebruiker vrij om gebruik te maken van zijn recht tot toegang, recitificatie, annulering en bezwaar in verband met het verwerken van persoonlijke gegevens. Dit kan op de volgende manieren:

  • a) Via de “afmelden” link in onze e-mail berichten.
  • b) Via een e-mail naar info@starsinsider.com met als onderwerp ‘verwijderen’.
  • c) Per post: Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, Portugal
  • d) Per telefoon: + 351 21 114 24 96

Bezwaar tegen databeheer voor marketing doeleinden

Je kunt op ieder tijdstip bezwaar aantekenen tegen databeheer met marketing doeleinden door:

  • a) Naar je persoonlijke instellingen te gaan en ervoor te kiezen geen e-mails meer voor marketing campagnes te ontvangen;
  • b) Door in de ontvangen e-mails zelf op "afmelden" link te klikken.

Verstrekking gegevens aan derden

Onder geen beding zullen wij jouw persoonlijke data verstrekken aan derden. Alleen New adVentures zal jouw gegevens verwerken.Sommige van onze partners maken gebruik van onze marketingdienst door onze abonnees informatie te versturen over merkcampagnes. In dit geval geschiedt de verwerking van de data eveneens middels New adVentures, Lda en is alleen het geadverteerde openlijk zichtbaar.

Andere websites en aansprakelijkheid van New adVentures

De websites van New adVentures, Lda kunnen links bevatten die naar andere websites doorverwijzen. Mocht het geval zich voordoen waarbij je via onze website wordt doorgelinkt naar andere websites, wees je er dan van bewust dat deze websites eventueel zouden kunnen verzoeken om persoonsgegevens te verzamelen conform hun privacybeleid, die zou kunnen kunnen verschillen van het beleid daaromtrent van New adVentures. Ook dient te worden opgemerkt dat de websites van New adVentures, Lda kunnen doorlinken naar andere websites die worden beheerd door andere organisaties. Wij kunnen de kwaliteit, de adequaatheid en het functioneren van deze websites niet garanderen. Onze relatie met dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring voor de verkochte of geadverteerde producten en diensten, noch dat wij aansprakelijk zijn voor informatie, van welke aard dan ook, die op de beuwste websites beschikbaar is.

Er dient tevens te worden geconstateerd dat New adVentures, Lda onder geen enkel beding aansprakelijk is voor directe of indirecte schade of verliezen van jou of van derden als gevolg van onwettelijk gebruik van persoonlijke gegevens door andere bedrijven, ongeacht of New adVentures, Lda hier de oorzaak, of mogelijke oorzaak, van is.

Wij raden sterk aan dat je het privacybeleid goed doorleest alvorens de website in kwestie te bezoeken.

Gegevensoverdracht

In de normale bedrijfsvoering kunnen er zich wijzigingen voordoen op in het eigenaarschap en beheer van verbonden ondernnemingen, dochterbedrijven of zusterondernemingen. In dergelijke situaties mogen persoonsgegevens als overdraagbaar geacht worden, mits aan de voorwaarden is voldaan, voor zover dat wettelijk vereist is.

In het geval dat New adVentures of welk onderdeel of welke activiteitssector dan ook, of de bedrijven die de groep vormen, of verbonden ondernnemingen, dochterbedrijven of zusterondernemingen, dan zullen jouw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overdraagbare activa. Dit zal geschieden in zoverre dat aan de voorwaarden voldaan is.

Cookies

Alle New adVentures, Lda. websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen om je gebruikerservaring te verbeteren. Als je vervolgens een website opnieuw bezoekt, zullen de cookies het herkennen. Daarnaast zouden alle New adVentures, Lda. websites IP-adressen van gebruikers kunnen opslaan om mogelijke frauduleuze of illegale handelingen op het spoor te komen.

Door op onze websites te browsen, bevestig je dat je het cookiesbeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Wijzigingen in het Privacybeleid

New adVentures, Lda behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook zijn privacybeleid aan te passen of te herzien om deze in lijn te brengen met wettelijke wijzigingen, van welke aard dan ook, die van kracht worden.

Ons huidige privacybeleid (met inbegrip van eventuele wijzigingen waaraan het onderhevig is) kan op deze pagina gevonden worden.

Het accepteren van het Privacybeleid

Door je persoonlijke data te verstrekken aan eender welke van de websites onder het beheer van New adVentures bevestig je dat je de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Door de toestemmingsformulieren in te vullen geef je je goedkeuring aan de automatische verwerking en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens conform ons privacybeleid.

Campo obrigatório

Blijf op de hoogte!


Het laatste tv, film, muziek nieuws en exclusieve content op entertainment gebied

Ik accepteer de algemene voorwaarden en condities.
Ik ontvang graag exclusieve aanbiedingen van partners (advertenties)

Je kan je altijd afmelden
Bedankt voor je inschrijving